Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

na przestrzeni wieków Polskę i Węgry połączyło wiele - wspólni bohaterowie, władcy, świeci, ale także wspólne interesy. Ta wspólnota losów sprawiła, że między naszymi narodami zrodziła się autentyczna sympatia i głęboko zakorzeniona przyjaźń. Moją misją jest, aby tę przyjaźń umacniać od Wrocławia po Rzeszów i od Zakopanego do Kielc.

Mój okręg konsularny jest pełny śladów i pamiątek naszej wspólnej historii. Jako historyk wiem, że to dziedzictwo musimy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom, jak najcenniejszy skarb.

Moja misja, jako Konsula Generalnego Węgier w Krakowie, to oczywiście nie tylko historia. To także wspieranie współdziałania miast partnerskich, tworzenie atmosfery współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi, kulturalnymi i społecznymi, umacniane relacji handlowych i gospodarczych, ale przede wszystkim utrzymywanie więzi międzyludzkich, w szczególności pomiędzy młodym pokoleniem.

Mówimy różnymi językami, ale od 1000 lat zawsze potrafimy znaleźć wspólny język szacunku, przyjaźni i wsparcia. Chciałbym, aby Konsulat Generalny Węgier w Krakowie był ośrodkiem wymiany myśli i doświadczeń, ale przede wszystkim miejscem polsko-węgierskich spotkań różnych środowisk i pokoleń.

Czekam na spotkanie z Państwem i liczę na owocną współpracę.

 

Z pozdrowieniami,

Dr Tibor Gerencsér

Konsul Generalny Węgier w Krakowie