Dr Tibor Gerencsér

Historyk, polonista, dyplomata.

Jest absolwentem Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem studia doktoranckie w Katedrze Historii Cywilizacji Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, jego promotorem był prof. Csaba G. Kiss.

Wykładowca akademicki, autor artykułów i publikacji w języku węgierskim i polskim. Bada stosunki polsko-węgierskie w XX wieku, dysertację napisał o związkach kulturalnych między Polską a Węgrami w okresie międzywojennym. Zajmuje się także historią dyplomacji, jest współautorem tomu poświęconego historii Ambasady Węgier w Warszawie pt. „Flaga węgierska nad Wisłą”.

Przez kilka lat pracował w Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność w Warszawie, był uczestnikiem Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych Sejmu RP. Po powrocie na Węgry był dyrektorem Fundacji im. Wacława Felczaka w Budapeszcie. W tym czasie Fundacja z sukcesem promowała Polskę na Węgrzech - m.in. przyznała stypendia, wydała kilkadziesiąt książek, zrealizowała liczne wydarzenia kulturalne i naukowe oraz wysłała blisko 3000 młodych węgierskich uczniów do Polski.

Z dniem 15 września 2020 r. objął stanowisko Konsula Generalnego Węgier w Krakowie.

Prywatnie szczęśliwy mąż.