Wicekonsulat Węgier we Wrocławiu jest placówką konsularną kierowaną przez Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, który w ramach swoich obowiązków konsularnych realizuje zadania z zakresu ochrony interesów obywateli wg. określonych przepisów.

Okreg konsularny wicekonsulatu obejmuje:

Województwo Dolnośląskie.

Harmonogram przyjmowania stron i kontakt:

Środa: 09:00–13:00 – konieczne wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty  (w przypadkach nagłych, patrz poniżej)
Telefon: +48 511 4 6858 4 – dostępny w godzinach urzędowych
FAX: +48 71 34 101 35
E-mailconsulate.wro@mfa.gov.hu
Adres: 50-104, WROCŁAW, ulica Łaciarska 4  (biurowiec „Save the World”)

Wicekonsulat Węgier we Wrocławiu realizuje zadania z zakresu ochrony interesów obywateli po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, ale w sytuacji nagłej i wymagającej natychmiastowego działania, również w innym terminie.

Prosimy, aby w miarę możliwości kontaktować sie z nami drogą mailową i dokładnie napisać:

- w jakiej sprawie potrzebują Państwo pomocy wicekonsulatu,

- w jakiej miejscowości Państwo mieszkają, ew. pod jakim numerem telefonu możemy Państwa zastać,

Naturalnie, w nagłym przypadku, wymagającym pilnego działania, natychmiast prosimy do nas dzwonić!

Godziny urzędowe:
Poniedziałek - czwartek:: 8:00–17:00
Piątek : 8:00–14:00

Telefon dyżurny – Centrum Obsługi i Informacji Konsularnej, Budapeszt

Z Węgier:  06 80 36 80 36

Z zagranicy: + 36 80 36 80 36  (telefon dyżurny jest osiągalny po godzinach pracy urzędu i w weekendy, tylko dla obywateli węgierskich potrzebujących pomocy - dzwonić tylko w pilnych, uzasadnionych przypadkach!)

Prosimy o zapoznanie się z informacjami, w jakich sprawach służba konsularna może, a w jakich nie może udzielać pomocy, które znajdują się w poniższym linku:

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/az-allampolgarok-konzuli-vedelme

Uprzejmie informujemy Szanownych Interesantów mieszkających/przebywających na terenie Województwa Dolnośląskiego, że sprawy konsularne wykraczające poza zakres działań związanych z ochroną interesów obywateli, tj: wyrobienie paszportu, dowodu osobistego, sprawy związane z obywatelstwem, sprawy administracyjne, zasiłek macierzyński,  uwierzytelnianie dokumentów, można załatwiać w wydziale konsularnym Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Dane kontaktowe i informacje potrzebne do umówienia wizyty można znaleźć na stronie krakko.mfa.gov.hu

Pragniemy również poinformować Szanownych Interesantów, że w razie urlopu/choroby/nieobecności Wicekonsulat Węgier we Wrocławiu jest zastępowany przez Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, którego dane kontaktowe są następujące:

Konsulat Generalny Węgier w Krakowie:

Adres: 31-503 Kraków, ul. Lubicz 17 h

Telefon: +48 12 359 9920 – dostępny w godzinach urzędowych

Telefon dyżurny – Centrum Obsługi i Informacji Konsularnej, Budapeszt

Z Węgier:  06 80 36 80 36

Z zagranicy: + 36 80 36 80 36  (telefon dyżurny jest osiągalny po godzinach pracy urzędu i w weekendy,  w pilnych, uzasadnionych przypadkach!)