1) Paszport

2) E-dowód osobisty

3) Poświadczenia/uwierzytelnienia (poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności kopii, poświadczenie tłumaczenia, poświadczenie poprawności przedstawionego tłumaczenia, poświadczenie - dla emerytów i rencistów -  dokumentu weryfikacji danych)

4) Zawarcie małżeństwa/ zarejestrowany związek partnerski/rozwód za granicą

5) Narodziny za granicą

6) Zgon za granicą

7) Inne sprawy (Bramka klienta, akt notarialny, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o stanie cywilnym, rejestracja adresu zamieszkania)

8) Sprawy związane z obywatelstwem

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnej sprawy, kliknij tutaj