W związku z Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 22 marca 2023 r. w Rzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie przedstawicielstwa konsularnego pod kierownictem konsula honorowego Zbigniewa Ungeheuera.

Dokument uwierzytelniajacy wręczyła ambasador Zsuzsanna Dr Orsolya Kovács, a exequatur wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Uroczystość uświetnił występ węgiersko-polskiego kwartetu jazzowego Bem Jazz. Działalność konsula honorowego obejmuje obszar województwa podkarpackiego.