MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI-KERESKEDELMI KAPCSOLATAI:

TOVÁBBI BŐVÜLÉSRE SZÁMÍTUNK

A kelet-közép-európai térségben egyedülálló módon a válság idején is töretlenül és dinamikusan fejlődő lengyel gazdaság nagyon fontos külgazdasági partnere Magyarországnak, a magyar cégeknek. Az országot földrajzi közelsége, nagy felvevőpiaca, és stabil alapokon álló gazdasága teszi kiszámítható, állandó gazdasági-kereskedelmi partnerünkké a régióban. A lengyel-magyar kereskedelmi kapcsolatokban számos még kiaknázatlan lehetőség rejlik. Igazából most kezdjük csak felfedezni egymást. Az európai egységes belső piacon kereskedelmi kapcsolatainkat egyre kevésbé terhelik adminisztratív követelmények, a nyelvi nehézségek pedig ma már áthidalhatók. A lehetőség tehát adva van a további bővüléshez, amit a vállalatok láthatóan fel is fedeztek.  

Ennek is köszönhető, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom a relációban az elmúlt évtizedben folyamatosan és töretlenül bővült. A külkereskedelmi statisztikák szerint 2003 és 2017 között megháromszorozódott a magyar-lengyel kereskedelmi forgalom, csak az elmúlt évben 7,0 százalékkal nőtt megközelítve a rekordnak számító 8,5 milliárd eurós álomhatárt. A Lengyelországba irányuló magyar export 11,5 százalékkal 3,8 milliárd euróra bővült, ez szintén rekordmértékű növekedésnek számít. Lengyelország 2016-ben Magyarország 6. legfontosabb kereskedelmi partnere volt, részaránya a teljes magyar külkereskedelemben 4,7%.

Magyar-lengyel külkereskedelmi forgalom (millió euró)

Időszak

Import

Export

Áruforgalom (import+export)

Külkereskedelmi egyenleg

2015. év

4 516

3 397

7 913

-1 119

2016. év

4 619

3 798

8 418

-821

2016/2015

2,3%

11,8%

6,4%

-26,7%

2016. január - június

2 251

1 910

4 161

-341

2017. január - június

2 512

2 139

4 651

-373

2017 I.-VI./2016 I.-VI.

11,6%

12,0%

11,8%

9,2%

Forrás: KSH

A kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését, vállalataink minél szélesebb horizonton való együttműködését segíti elő, hogy a magyar Eximbank 492,28 millió euró országlimittel rendelkezik Lengyelország vonatkozásában, amelynek teljes összege rendelkezésre áll szabad keretként. Az Eximbanknak ugyan jelenleg nincs folyamatban lévő ügylete Lengyelországban, de a bank a rendelkezésre álló kereten belül nyitott a Lengyelországba irányuló exportügyletek finanszírozására.[1] Ez a hitelkeret igénybe vehető ahhoz, hogy elmélyítsék, erősítsék a magyar és lengyel vállalkozások gazdasági együttműködését, és ahhoz is, hogy a forrást igénybe véve közös lengyel-magyar vállalkozások jöjjenek létre, illetve ahhoz is felhasználható, hogy a két ország cégei közösen lépjenek harmadik államok piacára.

További fejlődési lehetőségeket kínál a kölcsönös befektetések területe. Lengyelország a 28. legnagyobb tőkebefektető Magyarországon, az MNB adatai szerint a Lengyelországból származó külföldi közvetlen tőkebefektetések állománya 2016. év végén 553,3 millió eurót ért el, ami a teljes FDI állomány 0,25%-át jelenti. A lengyelországi magyar közvetlen tőkebefektetések értéke 2016-ben 846,8 millió eurót tett ki.[1] A Lengyel Nemzeti Bank aktuális adatai szerint a magyar működő-tőke lengyelországi befektetéseinek állománya a 2016. év végén 424,1 millió eurót tett ki. A Lengyelországból származó közvetlen tőkebefektetések állománya Magyarországon a lengyel jegybank adatai szerint 2016. év végén 1288,9 millió eurót ért el. A lengyel tőkebefektetések döntő része gyártóberuházások létesítésében valósult meg.

A gazdasági-kereskedelmi együttműködés tehát dinamikusan fejlődik, amit a magyar állami intézményrendszer is segít dinamizálni. A 2014-ben újranyitott Krakkói Főkonzulátus kiemelt területként kezeli a külgazdasági tevékenységet, a dél-lengyelországi üzleti-kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését - az intézményben külgazdasági attaséi iroda működik. A magyar kis- és középvállalatok lengyel piaci megjelenését ennek köszönhetően Varsóban és Krakkóban segíti külgazdasági iroda.

A céges tárgyalások, üzletkötések elősegítésére az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. – térségbeli irodahálózatának részeként – 2015. december 4-én nyitott irodát Krakkóban, amely a nyitás óta eltelt idő alatt számos üzleti lehetőséget tudott generálni. Az MNKH szorosan együttműködve a Krakkói Főkonzulátus gazdasági kirendeltségével számos rendezvényen képviselteti magát, illetve önálló rendezvényeket szervez: Hungarian Wine & Food Show vagy a European Start-up days magyar standja, részvétel Budapest városával a Krynicai Gazdasági Fórumon, vagy a vásári megjelenés a poznani POLAGRA vásáron, valamint a krakkói ENOEXPO vásáron.

 

A külgazdasági céljaink között prioritás a dél-lengyelországi külgazdasági kapcsolatrendszer erősítése, az üzleti lehetőségek regionális feltérképezése, a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok ágazati és regionális bővítése, a kétoldalú kamarai és önkormányzati kapcsolatok fejlesztése.

A relációban továbbra is a kereskedelem-fejlesztési célú megkeresések jellemzőek, a lengyel piac iránti érdeklődés erősödni látszik. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a vásári megjelenések, promóciós és üzleti célú rendezvények támogatását, annak időben előre tervezését. A személyes tárgyalások mindig konkrétabb és azonnali kapcsolatfelvételt eredményeznek, a rendezvények egyben országimázs formáló hatással bírnak. A relációban komoly potenciál továbbra is az élelmiszeriparban, autó és gépipari beszállítói, valamint a közlekedés fejlesztés terén vannak. Emellett a turisztika, a tudásalapú ágazatok, az egészségipar és innovációs együttműködés terén törekszünk a kapcsolatok erősítésére, a piaci kapcsolatok megteremtésére. Mindenkit csak biztatni tudunk, hogy keressenek Bennünket piaci információkért! 

Lengyel nyelven további érdekes ágazati információk elérhetők a Feliciter Kiadó által megjelentetett MOST magazin aktuális kiadványában: https://issuu.com/feliciter/docs/most_2017