Lengyelországi adók és járulékok

2018/19. évi VÁLTOZÁSOK

 

 

Minimálbér

A jelenleg érvényes rendelet szerint 2019. január 1-től a minimálbér 7,14%-kal, 2250 PLN-re emelkedett (1634 zł nettó). A pályakezdők az első évben megkapják ennek 100%-át.

 

Minimálbér (PLN) bruttó:

2019. január 1-től

2250,00

7,14%

2018. január 1-től

2100,00

5,0%

2017. január 1-től

2000,00

8,1%

2016. január 1-től

1850,00

5,71%

2015. január 1-től

1750,00

4,16%

2014. január 1-től

1680,00

5%

2013. január 1-től

1600,00

6,66%

2012. január 1-től

1500,00

8,2%

2011. január 1-től

1386,00

5,24%

2019. január 1-től ezzel együtt növekszik:
- az éjszakai pótlék (a min. bérből számított órabér 20%-a)
- csődbement cég v. megszüntetett állás miatti elbocsátás esetén fizetendő kártérítés: a minimálbér 15-szöröse, azaz 33 750 zloty.
- kényszerű leállás esetén fizetendő bér nem lehet alacsonyabb a minimálbérnél.

2019. január 1-től a minimális órabér 14,70 zloty (2018-ban 13,70 zloty), amely érvényes a polgárjogi szerződések, a megbízási szerződések és az önfoglalkoztatás esetén is.

 

TB járulékok 2018/2019. évi alakulása

 

 

A MUNKÁLTATÓ HAVI TELJES BÉRKÖLTSÉGE

 (bruttó bér + közterhek)

 

A bruttó bér %-a

Közteher

 

BRUTTÓ ÁTLAGBÉR UTÁN

9,76%

Nyugdíjbiztosítás

6,5%

Rokkantsági nyugdíjbiztosítás

2,45%

Hozzájárulás a munkanélküliségi és átképzési alapra (Fundusz Pracy)

0,67% - 3,33%

pénzügyi szféra,

 államigazgatás - ipar

Balesetbiztosítás - a Társadalombiztosítási intézet állapítja meg, a gazdasági ág baleseti kockázati kategóriájától függ: 2006.04.01-től: 0,9% – 3,6% között

0,10%

Bérkifizetési Garancia Alap

17,48% - 20,41%

Összesen közteher

 

Fontos tudnivaló, hogy a lengyel állampolgárok esetén csak a megfelelő személyi számot tartalmazó TB dokumentumok érvényesek. (A gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személyek 2012. január 1 után nem kapnak adóazonosító számot.)

 Ágazati jellegű 2010-ben bevezetett közteher a speciális körülmények között dolgozó, 1948 után született személyek után a korengedményes nyugdíjalapba fizetendő nyugdíjjárulék (megterhelő körülmények között vagy megterhelő munkakörben dolgozók után, pl. ásvány kitermelés, bányászat, pilóták) 1,5 %-os járuléka 2017-ben 56,65 zloty.

 

1,5%

Befizetés az Áthidaló Nyugdíjak Alapjába (FEP)

 

A MUNKAVÁLLALÓ ÁLTAL FIZETETT HAVI KÖZTERHEK

 

A bruttó bér %-a

Közteher

 

BRUTTÓ BÉR UTÁN

9,76%

Nyugdíjbiztosítás

1,5%

Rokkantsági nyugdíjbiztosítás

2,45%

Betegállomány kifizetési járulék

 

Levonások után maradt bérből számítva

( 9,0% )

1,25%

Egészségbiztosítási járulék 1,25%

7,75%-ot a levont adóból utalnak át.

A korengedményesek számára kifizetett nyugdíj összegének csökkentése illetve felfüggesztése nélkül megkereshető havi bér és fizetés 2018. szeptember 1-től: 3164,80 zloty illetve 5877,40 zloty.

Az egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járulékainak vetítési alapja a prognosztizált havi átlagbér, 4765 zloty 60%-a, azaz 2859 zloty, az ebből számított járulékok:

Megnevezés kulcs % 2014(PLN) 2015(PLN) 2016(PLN) 2017(PLN 2018(PLN 2019(PLN)
n. gazdasági átlagbér   3756 3955 4055 4252 4443 4765
vetítési alap   2253,6 2373 2433 2551,2 2665,8 2859
nyugdíjjárulék 19,52 438,73 463,68 474,92 497,99 520,37 558,08
rokkantnyugdíj 8 180,29 189,84 194,64 204,10 213,26 228,72
önkéntes betegbiztosítás 2,45 55,07 58,20 59,61 62,50 65,31 70,05
balesetbiztosítás (átalány)* 1,67 37,53 39,67 40,63 42,60 44,52 47,75
munkáltatói alap befizetés 2,45 55,07 58,20 59,61 62,50

65,31

70,05
egészségbiztosítási járulék** min.   270,40 279,41 285 312,35 319,94 368,00

havi közteher összesen

  1042,46 1095,37 1120,69 1185,36 1228,70 1342,65
(önkéntes betegbiztosítás nélkül)   987,39 1037,17 1061,17 1122,86 1163,39

1272,60

 

 

* a legfeljebb 9 főt foglalkoztató vállalkozások esetén a balesetbiztosítási járulék 1,93%.

** Az egészségbiztosítás vetítési alapját az előző év IV. negyedévében a vállalati szférában kifizetett átlagbér képezi (prémiumokkal együtt), amit a GUS mindig január második felében hirdet ki.

A nyugdíjjárulék és rokkantnyugdíj járulék fizetésének éves határértéke 2019-ben 142 950 zloty

2019. január 1-től az orvosok a beteg munkaképtelenségére, táppénz igénybevételére vonatkozó igazolásokat (L4) kizárólag elektronikusan állítják ki (amit elvileg azonnal megkap a munkáltató és a ZUS is). A papír alakú forma csak technikai okból kivételként maradt meg.

 

A nyugdíj és rokkantsági járulékfizetés

 

2019. január 1-től december 31-ig: bruttó 142 950 zloty éves jövedelemhatárig kötelező a nyugdíjjárulék fizetése.

 

Gazdasági ügylet során készpénzben megvalósítható fizetés határértéke 15.000 zloty – ami hatalmas csökkenést jelent a 2004-től 2016. végéig 15.000 eurót kitevő korábbi küszöbértékhez képest.

 

A munkanélküli segély 2018. június 1-től az első 3 hónapban havi 847,80 zl, ezt követően 665,80 zloty. 5 évnél rövidebb foglalkoztatás esetén ennek 80%-a, 20 év feletti esetén 120%-a fizetendő ki..

 

FŐBB ADÓNEMEK (2017. január 1-i állapot szerint)

Adó

Adó

kulcs

Adóalany

Megjegyzés

Jogalap

 

Társasági adó

(CIT)

 

19%

A Lengyel Köztársaságban székhellyel vagy ügyvezetéssel rendelkező jogi személyek

Az általános elvek szerint megállapított jövedelem, osztalék és nyereség

részesedés, beszámítandó a külföldön szerzett jövedelem is.

A jogi személyek jövedelem adójáról szóló törvény

(Dz.U. 2000/ 54, 654. tétel, későbbi módosításokkal)

 

20%

A Lengyelország területén székhellyel vagy ügyvezetéssel nem rendelkező jogi személyek*

A lengyelországi kamatjövedelmek, szerzői, találmányi, know-how, stb. jogdíjak;


- előadói, művészeti, sport tevékenységből eredő jövedelmek;

- jogi, számviteli, ügyvédi, reklám, stb. szolgáltatások jövedelmei.

10%

A Lengyelország területén székhellyel vagy ügyvezetéssel nem rendelkező jogi személyek*

A lengyel kikötőkben külföldi szállítmányozók által fogadott áruk szállításából eredő jövedelmek, kivéve a tranzitszállítás és a külföldi légitársaságok jövedelmeit.

* figyelembe véve a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződéseket is

Osztalék adó

Általános kulcs 19 % vagy kedvezményes vagy “0”%

Lengyelországi székhelyű társaságok részvényesei, jogi és természetes személyek

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások keretében a forrásadó kulcs 0%, ha a társaság min. 2 éve min. 10% részesedéssel rendelkezik a kifizető társaságon belül (Svájc – 25%).

Jogi személyek jövedelem adójáról szóló törvény (Dz.U. 2000/ 54, 654. tétel, és későbbi módosításai)

ÁFA**

(VAT)

23 %

8 %

5 %

0 %

Jogi és természetes személyek

23 % - alapráta

8 % - preferenciális adókulcs

5 % - feldolgozatlan termékekre, élelmiszerre,

0 % - exportra,

egyes termékekre és szolgáltatásokra.

A hozzáadott érték adóról szóló törvény (Dz.U. 2004/54, 535. tétel), későbbi módosításokkal

SZJA

(PIT)

18 %

32 %

 

Természetes személyek

A Lengyelországban átmenetileg tartózkodó külföldi állampolgárok csak a Lengyelországban megkeresett jövedelmük után kötelesek jövedelemadót fizetni (korlátozott adófizetési kötelezettség).

Természetes szem. jövedelemadójáról szóló törvény (Dz.U. 2000/ 14, 176. tétel, és későbbi módosításai)

A természetes személyek jövedelem szerzésének átalányadózásáról szóló törvény (Dz.U. 1998/ 144, 930. tétel, és későbbi módosításai)