Zoltán Nyitrai
attaché handlowy

 

Konsulat Generalny Węgier w Krakowie

 Gábor Kónya
attaché handlowy

 

Ambasada Węgier w Warszawie

Adres: ul. Lubicz 17 h, 31-503 Kraków

Adres: ul. Chopina 2, 00-559 Warszawa

Tel.: (00 48) (12) 359 99 20
Fax.: (00 48) (12) 359 9929

Tel.: (00 48) (22) 841 35 51
Tel.: (00 48) (22) 537 56 68

e-mail: trade.krk@mfa.gov.hu

e-mail: trade.vao@mfa.gov.hu

 

Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strony: Export Hungary oraz Hungarian Export Promotion Agency - HEPA, które umożliwiają małym i średnim przedsiębiorstwom wejście na rynek za granicą.

W przypadku konkretnego wyszukiwania partnerów polecamy również stronę główną Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego: CED Central European Economic Development Network Nonprofit Ltd. oraz stronę facebookową ich krakowskiego oddziału: https://www.facebook.com/pg/TradehouseCracow