5 Sep

Obowiązujące od 1 września ograniczenia dotyczące wjazdu na Węgry
Rozporządzenie rządu (nr. 408 z r. 2020) dostępne jest
:   www.njt.hu
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221579.388862