Obowiązujące od 1 września ograniczenia dotyczące wjazdu na Węgry
Rozporządzenie rządu (nr. 408 z r. 2020 z póz. zmianami) dostępne jest:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221579.389228

j. angielskim: http://njt.hu/translated/doc/J2020R0408K_20200921_FIN.pdf