Zbieranie podpisów dla regionów narodowych!


Regiony narodowe stanowią dla Węgier szczególnie ważną wartość.


W dniu 7 maja 2019 r. Komisja Europejska zarejestrowała inicjatywę obywatelską pn. „Polityka spójności na rzecz równości regionów i zrównoważonego rozwoju kultur regionalnych”.
Zwolennicy europejskiej inicjatywy obywatelskiej na rzecz regionów narodowych chcą, aby w ramach polityki spójności UE traktowano priorytetowo te regiony, które wyróżniają się  w swym otoczeniu specyfiką narodową, etniczną, kulturową, religijną lub językową.
W praktyce oznaczałoby to, że wspomniane regiony mogłyby otrzymać wsparcie finansowe i rozwojowe z wyodrębnionego funduszu dotacyjnego.

Zbiórka podpisów poparcia dla inicjatywy odbywa się przez system internetowy.
Powodzenie inicjatywy wymaga zebrania co najmniej 1 miliona podpisów z co najmniej siedmiu różnych państw członkowskich UE.

Podpisy podparcia można składać do 7 lutego 2021 r. pod następującym linkiem:
https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative

Więcej informacji szczegółowych w j. węgierskim:
http://nemzetiregiok.eu/

Więcej informacji szczegółowych w j. polskim:
www.regionynarodowe.eu