Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier

Pewne niezidentyfikowane osoby wykorzystują sytuację wywołaną globalną pandemią SARS-CoV-2 (COVID19) w celu popełnienia oszustwa. Zgłaszano różne przypadki, w których osoby działające w imieniu fikcyjnych firm lub firm w likwidacji zwracały się do zagranicznych instytucji opieki zdrowotnej z ofertami biznesowymi, twierdząc, iż posiadają dużą liczbę sprzętu ochrony zdrowia (głównie maseczki na twarz). W takich przypadkach wymagana była przedpłata w zamian za obiecaną przesyłkę. Ostatecznie wymyślano różne wymówki w celu wyjaśnienia, dlaczego obiecane towary nie zostały faktycznie dostarczone do docelowego odbiorcy.

Oszustwa tego rodzaju, nawet jeśli podejmowane są wyłącznie nieudane próby, mogą podważyć zaufanie do wiarygodności węgierskich przedsiębiorstw, a także całej gospodarki węgierskiej. Dlatego uprzejmie prosimy o zachowanie ostrożności i zwrócenie szczególnej uwagi na rozpatrywanie podobnych wniosków przed dokonaniem transakcji.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub pomocy, prosimy o kontakt z Radcą Handlowym naszego Konsulatu, działającym na misji w danym kraju.